Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60
п.к. 5800
п.кутия 1237
e-mail: dunavbd@bddr.bg

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп тук.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

Зелен телефон за жалби и сигнали:
тел: +359 64 885100
gsm:+359 886 330 485

Директор - инж. Румелия Петрова

тел: +359 64 885100

gsm:+359 882 553 273

Технически сътрудник
тел: +359 64 885100
gsm: +359 882 553 288

Главен счетоводител
тел: +359 64 885127

Обслужване на едно гише
тел: +359 64 885107

gsm: +359 882 553 259


Работно време:
от 09.00 ч. до 17.30 ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Изнесено работно място – София
гр. София
ул. „Лавеле” №16, ет. 3

 

Изнесено работно място – Русе
гр. Русе
ул. „Придунавски булевард” № 20, ет. 2
п.к. 388


Изнесено работно място – Враца
гр. Враца
ул. „Мито Цветков” № 2, ет. 5
п.к. 382


Изнесено работно място – Велико Търново
гр. Велико Търново
ул. „Пейо Яворов” № 30, ет. 2
п.к. 56
 

Форма за обратна връзка