Становища за допустимост

         Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

месец Декември 2023 год.
01-556_01122023 01-912_01122023 01-913_01122023 01-922_01122023
01-931_01122023 01-937_01122023 01-941_01122023 01-943_01122023
01-944_01122023 01-946_01122023 01-956_01122023 01-957_01122023

 

Становища за допустимост месец Ноември 2023 г.

Архив на Становища за допустимост