Сигнали за корупция


Уважаеми граждани и партньори,


Сигнали за корупционни действия или прояви на грубо отношение от страна на служители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, могат да се подават по следните начини:

  • Електронен път – корупционни действия или прояви на грубо отношение от страна на служители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, можете да я изпратите чрез електронната поща на имейл адрес: dunavbd@bddr.bg
  • Телефон – 064 885 100  на цената на стандартен разговор от цялата страна в зависимост от договора с Вашия оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно.
  • Пощата – информация за нередности и сигнали за корупция в Басейнова дирекция „Дунавски район“, може да изпращате на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60.
  • В кутията за сигнали, разположена в Административната сграда на БДДР – град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60. Кутията за сигнали се отваря периодично от комисия, назначена от директора на БДДР. Ще бъдете своевременно уведомени за резултатите от извършените проверки.
  • На място в Административната сграда на БДДР – град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

Анонимните сигнали не подлежат на разглеждане, затова непременно запишете имената и координатите си, за да се свържем с Вас.
Благодарим Ви предварително за коректното отношение и проявената гражданска активност!