2 февруари – Ден на влажните зони

30.01.2014г.

Всяка година 2 февруари се отбелязва като Световен ден на влажните зони. На тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, станала известна като Рамсарска конвенция. Документът определя кои влажни зони са от международно значение, затова и тези зони се наричат Рамсарско място.

Ежегодно кампанията преминава под определено мото, като през 2014 то е „Влажните зони и земеделието: партньори за растеж“.

В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24. 01. 1976 г. Към момента у нас местата, обявени за Рамсарски, са 11. Комплекс „Беленски острови”, остров Ибиша, езеро Сребърна и Карстовият комплекс „Драгоманско блато” са на територията на Дунавски район за басейново управление.

Особен акцент в работата на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен е грижата за опазването на влажните зони. В Плана за управление на речните Басейни в Дунавски район има мерки, насочени към опазването на влажните зони. Влажните зони имат важна роля и в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голяма част от повърхностните води.

Басейнова дирекция – Плевен апелира да се пазят речните басейни и влажните зони у нас чисти.

Подробна информация за Деня на влажните зони можете да откриете в страницата на Рамсарската конвенция.