2 февруари – Световен ден на влажните зони

01.02.2016г.

 

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата. Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. 

Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще -  устойчив поминък“.

Темата е избрана за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството и да се насърчи разумното ползване на всички влажни зони.

Всички ние зависим от влажните зони за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като: риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие.

Все още загубата на крайбрежни, морски и вътрешни влажни зони продължава с високи темпове. За последните 40 години приблизително 40 % от влажните зони са деградирали и са с влошени екологични условия.

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:

  • Посети влажна зона
  • Разбери защо влажните зони са изключително важни за поминъка
  • Научи как да ползваме влажните зони „разумно“
  • Участвай във фотоконкурс (за младежи между 15-24 г.)
  • Направи снимка от влажна зона в периода 2 февруари - 2 март 2016 г.,  публикувай снимката на следния адрес: www.worldwetlandsday.org. Снимката следва да представя как влажната зона осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население.  

Публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция: http://www.worldwetlandsday.org/ на ниво EVENTS/Add your event!