2-ри февруари - Световен ден на влажните зони

31.01.2020г.

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това, екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони - те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровите гори, кораловите рифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.  

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.
Основните причини за загубата на влажни зони са:
•    Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство;
•    Замърсяване;
•    Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов);
•    Инвазивни видове;
•    Климатични промени;

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:
•    Организирайте събитие за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони;
•    Регистрирайте и споделете Вашето събитие на worldwetlandsday.org;
•    Посетете worldwetlandsday.org за информационни материали;
•    Научете за типовете влажни зони във Вашата страна;

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2020, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др.)