22 април – Световен ден на Земята

21.04.2015г.

С поредица от инициативи Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен ще отбележат 22 април – Световен ден на Земята.

На 21 април, от 13.30 часа, в Професионална гимназия по лозарство и винарство в Плевен ще се проведе образователна лекция, посветена на Деня на Земята.

На 22 април, от 10.30 часа, деца от СОУ „Стоян Заимов” – Плевен ще рисуват на асфалт в училищния двор. В 13.40 часа ще започне дискусия в Спортно училище „Георги Бенковски” – Плевен. От 16.30 часа е предвиден празник за Деня на Земята със засаждане на цветна леха в Център за настаняване от семеен тип „Надежда” – Плевен. При лошо време, датите на проявите на открито ще бъдат уточнени допълнително.

Инициативите за Деня на Земята в Плевен се организират съвместно с Регионална здравна инспекция, Регионален исторически музей и Младежки Червен кръст.

Басейнова дирекция – Плевен ще се включи в организиран от РИОСВ – Враца празник със засаждане на фиданки в Ресурсен център – Враца, който ще се проведе на 22 април от 10 часа. В Деня на Земята експерти от Изнесено работно място – Велико Търново към Басейнова дирекция – Плевен ще участват в почистване на Старата столица.

„Време е да дадем пример” е мотото на Световния ден на Земята през тази година.

Подробна информация за отбелязването на Деня на Земята на национално ниво можете да намерите тук.