22.03.2014г.

С празник в село Байкал завърши Седмицата на водата, организирана от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Плевен.

По традиция, Денят на водата беше отбелязан от еко клуб „Дунав” към Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, село Байкал, община Долна Митрополия. В инициативата се включиха и ученици от основно училище „Христо Ботев” село Брест.

Децата активно представиха различни добри практики за пестене на водата в презентацията и дискусията под наслов „Всяка капка си струва”.

В Работилницата за молекули Иво Джокин, ръководител на Извънучилищния център, демонстрира как с подръчни материали всеки може да си направи молекула на водата. След това учениците се включиха в арт работилница на тема „Нарисувай водата”.

Празникът завърши с мониторинг на водата на река Дунав, извършен с набор за изследване на World Water Monitoring Challenge - международна образователна програма, която има за цел изграждане на общественото съзнание и ангажираност в защита на водните ресурси по целия свят. Данните от извършения мониторинг показаха, че няма замърсяване на река Дунав при село Байкал.

Галерия