22 март – Световен ден на водата

22.03.2015г.

„Вода и устойчиво развитие” е мотото на Световния ден на водата за 2015 г. Това ще е и основната тема на образователната лекция, която ще се проведе днес, 22 март, в Центъра за настаняване от семеен тип „Приятели” в Плевен. Предвижда се инициативата да започне в 11 часа.
На 21 март представители на Басейнова дирекция – Плевен и РИОСВ – Плевен почистиха най-посещаваната част от „Кайлъка”. От двете институции апелират към посетителите на „Кайлъка” да пазят защитената местност чиста. Отпадъците трябва да се изхвърлят в поставените кошчета и контейнери, не трябва да се замърсява и преминаващата през „Кайлъка” река. Екологичната инициатива беше подкрепена от председателите на Общинските съвети на Плевен и Долна Митрополия.
През последните десет дни бяха проведени образователни прояви с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици, Начално училище „Христо Ботев”, Прогимназия „Цветан Спасов”, Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков”, Професионална гимназия по механоелектротехника в Плевен, организирани от Басейнова дирекция - Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен.
С подкрепата на Общината, образователни инициативи за опазването на водата се проведоха в учебни заведения в Долни Дъбник.
 
През 1993 г., Общото събрание на Организацията на обединените нации определя 22 март заСветовен ден на водата. През 2015 г., 22 години по-късно, той отново ще бъде 

  •   Ден, в който отдаваме значение на водата, като жизненоважен за човечеството ресурс;  
  •  Ден, в който да се подготвим за управлението на този peсypc в бъдеще. 

Всяка година при отбелязването на Световния ден на водата се акцентира на връзката с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. 

"Вода и устойчиво развитие" е темата на Световния ден на водата през тази година. Основната идея е да се акцентира, че устойчивото управление на водите е от първостепенно значение, за да създадем бъдещето, което искаме. 

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Много замърсители оказват негативно влияние върху качеството на водата, което застрашава човешкото здраве. 

Качеството на водата е ключ към здравето на хората и екосистемите, като съществуват многобройни допълнителни ползи от подобряването му - подобряване на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, подобреното здравеопазване и прехрана. 
Опазването на качеството на водата и живота на Земята предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни - от хората и местните общности до държавните власти и международните организации. 
Официален сайт на Деня на водата - http://www.worldwaterday.org
 

 

 

Галерия