23-ти Международен конкурс за детска рисунка нa ООН

19.09.2013г.

           Информация за конкурса:

Международният конкурс за детска рисунка, посветена на околната среда, се организира всяка година от Програмата за околна среда на ООН (United Nations Environmental Program, UNEP), базираната в Япония Фондация за световен мир и околна среда (FGPE), корпорациите Байер и Никон. Конкурсът се провежда от 1991 г. и в него са участвали повече от 3 милиона рисунки на деца от над 150 държави.

Тема: Не хвърляйте храна (хранителни отпадъци)

Подтеми: Пазете планетата – не хвърляйте храна. Неразумното отношение към храната е неразумно отношение и към планетата.

За повече информация посетете сайта на UNEP www.thinkeatsave.org.

Организаторите отправят покана към децата от целия свят да изпратят своите рисунки до съответния за техния регион офис на UNEP. Адресите са посочени по-долу. Участниците трябва да изпратят своите рисунки до 15 март 2014 г.

Правила и условия за участие:

1.           Възрастова група: деца между 6 и 14 години.

2.           Размери на рисунката: рисунките трябва да бъдат на хартия с размер А4 или А3.

3.           Име и информация за контакт (само на английски език): три имена, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес, включително телефон и e-mail (на английски) трябва да бъдат на гърба на рисунката, НЕ на самата рисунка.

4.           С какво може да се рисува: по избор – пастели, цветни моливи, акварел и т. н.

5.           Условия за допускане на рисунката до конкурса:

А) Рисунки, които вече са били показвани или приемани на друго място, няма да бъдат приемани в този конкурс.

Б) Рисунки, изобразяващи определена личност, организация или име на марка, няма да бъдат приемани.

В) Рисунките трябва да бъдат получени преди 15 март 2014 г.

Г) Рисунките трябва да бъдат изпратени по пощата или чрез куриер преди крайния срок – 15 март 2014 г.

Д) Информацията за контакт (име, телефон, e-mail и т.н.) трябва да бъде само на английски език и трябва да бъде изписана на гърба на рисунката.

Е) Не трябва да има нищо написано на самата рисунка.

6.           Ще бъдат приемани само рисунки на хартия, върху които няма думи или описания.

7.           Брой на рисунките, които могат да бъдат изпращани: участниците могат да изпратят колкото рисунки искат.

Награди за победителите

Победители на световно ниво:

Първа награда: присъжда се на един участник и е в размер на US $ 2 000. Изцяло се покриват и разходите за посещение на победителя (заедно с придружител) на събитие, организирано от UNEP (датата и мястото на провеждане на събитието ще бъдат потвърдени по-късно). Победителят ще получи също така почетна значка/допълнителни награди.

Втора награда: присъжда се на един участник и е в размер на US $ 1 000. Изцяло се покриват и разходите за посещение на победителя (заедно с придружител) на събитие, организирано от UNEP (датата и мястото на провеждане на събитието ще бъдат потвърдени по-късно). Победителят ще получи също така почетна значка/допълнителни награди.

Трета награда: трима участника – на всеки се връчва диплома/сертификат. Няма парична награда.

Четвърта награда: десет участника – на всеки се връчва диплома/сертификат. Няма парична награда.

Пета награда: тридесет и пет участника – на всеки се връчва диплома. Няма парична награда.

Победители на регионално ниво

Ще бъде определен по един участник за всеки регион: Африка; Азия и Тихоокеански регион; Западна Азия; Европа; Латинска Америка и Карибски регион; Северна Америка.

Наградата включва парична награда в размер на US $ 1 000 и покриване на разходите за пътуване на победителя и негов придружител до събитие, организирано от UNEP (датата и мястото на провеждане на събитието ще бъдат потвърдени по-късно).

Обърнете внимание!

А) Авторски права: моля, имайте предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над вашите рисунки на организаторите.

Б) Съхранение на рисунките: рисунките няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за повишаване на екологичното съзнание посредством изложби, интернет страници, плакати, публикации и т.н., както и за набиране на средства за по-нататъшно насърчаване на екологичните инициативи сред децата.

Победител във 22-рия международен конкурс за детска рисунка е Чиратчая Кеокамконг, на 12 г. от Тайланд.

Избор на победителите:

Победителите ще бъдат избрани от организаторите посредством честна и безпристрастна селекция.

Обявяване на победителите:

А) Победители на регионално ниво – победителите от шестте региона на UNEP ще бъдат обявени по време на регионалните, специално посветени на околната среда събития във всеки регион, след изтичане на крайния срок на конкурса и процеса на селекция на регионално ниво.

Б) Победители на световно ниво: датата и мястото на обявяване на световния победител ще бъде потвърдена по-късно.

Краен срок за получаване на рисунките:

Рисунките трябва да пристигнат в съответния офис на UNEP до 15 март 2014 г. Рисунки, пристигнали след тази дата, няма да бъдат включени в конкурса.

Рисунките трябва да бъдат изпратени преди крайния срок 15 март 2014 г.

Пример: ако една рисунка е от Индия (Азия), то тя трябва да се изпрати до регионалния офис на UNEP в Азия и Тихоокеанския регион. По същия начин, рисунка от Уганда трябва да пристигне в регионалния офис на UNEP за Африка. Съответно, адресът, на който трябва да се изпрати рисунката, ще зависи от това дали страната е от Африка, Азия и Тихоокеанския регион, Западна Азия, Европа, Латинска Америка и Карибския регион или от Северна Америка. На пощенския плик трябва да бъде изписано пълното наименование на конкурса „23rd International Children’s Painting Competition“, както и държавата, от която се изпраща писмото.

 

КОНТАКТИ

UNEP REGIONAL OFFICE FOR EUROPE (ROE)

Isabelle Valentiny, Information Officer

United Nations Environment Programme (UNEP)

Regional Office for Europe

International Environment House (IEH) A-602

11-13 Chemin des Anémones, 1219 Chatelaine

Geneva, Switzerland

Tel: + 41 22 917 8404

Mobile:+ 41 79 251 8236

e-mail: isabelle.valentiny@unep.org

http://www.unep.org