29 юни – Ден на река Дунав

26.06.2014г.

За пореден път страните от поречието на Дунав ще се обединят на 29 юни в кампания за Деня на реката. „Бъдете активни, за да бъде Дунав жив” е мотото на тазгодишната кампания.

На тази дата през 1994 г. в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав. За първи път Денят на река Дунав се отбелязва през 2004 г.

През 2014 г. страната ни председателства Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) - изпълнителният орган на Конвенцията, страни по която са 14 държави от басейна на река Дунав и Европейската комисия.  Дейността на МКОРД се подпомага от секретариат със седалище във Виена, а председателството се поема на ротационен принцип за период от една година. Приемственост, свързаност, сътрудничество – това са водещите приоритетите в работата на България като председател на МКОРД.

Денят на Дунав е израз на посланията за една по-чиста река и е резултат от международното партньорство на страните от Дунавския басейн. Отбелязва се с изложби, различни форуми, срещи и образователни дейности навсякъде по дунавските брегове.

Денят на река Дунав има за цел да заздрави единството между страните, да катализира разнообразните дейности на местно, национално, под-басейново и регионално ниво. Мисията на инициативата е да засили усещането на жителите, че споделят един речен басейн и това ги прави свързани и зависими един от друг.

Река Дунав е втората по големина в Европа. Заедно с притоците си образува една от най – важните речни системи на Стария континент.

Дунав се отличава с голямо разнообразие на екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове.

По цялото поречие на Дунав, наред с различните инициативи, се провежда и информационна кампания, чиято цел е повишаване на общественото съзнание за устойчиво ползване на реката, за да могат и бъдещите поколения да имат и се наслаждават на това природно богатство.

 

Официален сайт на Ден на река Дунав

Информация за Ден на река Дунав

Програма за Ден на река Дунав за България

Конкурс Danube Art Master - 2014

Дипляна за Ден на река Дунавлицегръб