Активирана е Оперативната система в МОСВ за предварително информиране за очаквани рискове от разливи и наводнения

13.02.2012г.

          Активирана е Оперативната система в МОСВ за предварително информиране за очаквани рискове от разливи и наводнения. До компетентните органи са изпратени своевременно предупреждения за прогнозираните валежи и снеготопене, както и за свързаните с това рискове от разливи и наводнения. На 1 февруари т.г. са изпратени писма до областните управители на територията на страната, до Националното сдружение на общините, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР и директорите на четирите басейнови дирекции да бъдат предприети спешни предварителни действия за провеждане на очаквани високи води през язовирите и речните русла. Аналогично предписание е направено и до експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири. По данни на НИМХ задържане или спадане на речните нива се наблюдава в Северна България и за Черноморските реки.