Активирано е оперативното звено в МОСВ

04.05.2016г.


След постъпила прогноза от НИМХ-БАН за очаквани валежи и съществено повишаване на речните нива, МОСВ активира считано от 13,00 часа днес 24-часовата работа на оперативното звено, което обхваща и четирите басейнови дирекции.