Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

12.12.2014г.

 

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 16:00 часа, е:
Язовир „Тича“ – обем 324,600 млн. м3, обемът намалява, прелива с 55,695 м3/сек. Отчетен приток 42 м3/сек.
Язовир ”Камчия” - обем 236,590 млн. м3, не прелива.
Язовир „Ясна Поляна” - обем 32,382 млн. м3, прелива през преливника с 1,2 м3/сек.
Язовир „Йовковци” – обем 92,639 млн. м3  , приток 9,543 м3/сек, прелива през преливник с 4,816 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Язовир „Копринка“ – Обем 133,109 млн. м3 ВЕЦ „Копринка“ работи с 25,093 м3/сек, през основен изпускател се изпускат 48,900 м3/сек в река Тунджа. Отчетен приток 52,141 м3/сек.
Язовир „Жребчево“ – обем 385,230 млн. м3 . Изравнен обем на притока и разхода 150 м3/сек.
Язовир „Кърджали“ – обем 488,481 млн. м3, не прелива, освобождават през основния изпускател с 143,850 м3, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 114,706 м3/сек. Отчетен приток 214,538 м3/сек.
Язовир „Студен кладенец“ – обем 381,951 млн. м3, прелива с 218,130 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 142,845 м3/сек. Отчетен приток 245,808 м3/сек.
Язовир „Ивайловград“ – обем 186,201 млн. м3, прелива с 240,9 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 178,268 м3/сек. Отчетен приток 419,168 м3/сек.
Язовир „Ал. Стамболийски“ – обем 208,227 млн. м3, прелива с 18,600 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 42,000 м3/сек.
Язовир „Тракиец“ е с обем 100,400 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 4,5 м3/сек.
Язовир „Тополница“ - обем 91,379 млн. м3, приток 47,3 м3/сек, разход 59,0 м3/сек, от 8,0 часа на 12.12.2014 г. освобождава обем чрез: основен изпускател – 41,0 м3/сек и ВЕЦ – 18,0 м3/сек.
Язовир „Асеновец“ - обем 28,200 млн. м3; прелива с около 4 м3/сек.
Язовир „Георги Трайков“ обем 334,893 млн. м3, прелива с 26,4 м3/сек, през основен изпускател 40 м3/сек. Изравнен е обема на притока и разхода 66,4 м3/сек от 22 ч на 11.12.2014 г.
Язовир „Мандра“ прелива.
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите ”Порой”, яз.”Ахелой”.
Повишава се обема на язовир „Цанков камък“.

Информация от Басейнова дирекция Дунавски район
Поречие р. Огоста и реки, западно от р. Огоста
Община Борован, Област Враца:
- Язовир Велчов лъг, общ. Борован прелива през преливника;
- Язовир Селския, общ. Борован не прелива през преливника;
- Язовир Братковец, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Язовир Гарвански геран, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние. Нивото на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца се задържа високо, при което тя протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични нива.
Община Хайредин, Област Враца:
- Язовир Рогозен-1, общ. Хайредин прелива през преливника с около 3 м³/cек.
- Язовир Бързина, общ. Хайредин прелива през преливника с около 5 м³/cек.
В река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин, област Враца се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации. В БДУВДР – Плевен е получено писмо от общ. Хайредин, адресирано и до общ. Мизия за повишено ниво в река Огоста в землището на общ. Хайредин и преливащи през преливниците язовири Рогозен-1 и Бързина.
Община Криводол, Област Враца:
-  Язовир Султански дол, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника. 
- Язовир Лесура, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Язовир Градешница, общ. Криводол, обл. Враца прелива през преливника, язовирът е в предаварийно състояние.
Община Враца, Област Враца:
- Язовир Сухият скът е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.

Поречие Янтра
Река Голяма река в землището на гр. Стражица, общ. Стражица задържа високо водно ниво, при което реката протича в леглото си.
Река Студена не прелива през дигите. Остават залети необработваеми земи и бивши рибарници в землищата на с. Караманово и с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе. 
 
Поречие Русенски Лом
Рeка Черни Лом - водното ниво се задържа високо, при което речното течение излиза на места от речното легло. 
Водното ниво се задържа високо в река Черни Лом при с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе.
Река Бели Лом при с. Нисово, общ. Иваново е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
В река Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво. Залети са частично земеделски земи в землищата на с. Божичен и с. Красен, общ. Иваново. Наблюдава се понижение на р. Русенски Лом в гр. Русе, общ. Русе.
 Община Нови пазар, Област Шумен:
- Язовир Тръница, с. Тръница, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Язовир Сечище, с. Сечище, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Язовир Мировци, с. Мировци, общ. Нови пазар не прелива през преливника.
 
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Подробна информация можете да намерите тук.