Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

13.12.2014г.

 

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 16:00  часа, е следното:

Яз. „Тича“ – обем 323,200 млн. м3, обемът намалява, прелива с 46 м3/сек., чрез водовземна кула за напояване се изпускат 10 м3/сек

Яз. „Камчия” - обем 235,925 млн. м3, обемът намалява, не прелива, през основен изпускател -  10,73 м3/сек
Яз. „Ясна Поляна” - обем 32,293 млн. м3, прелива през преливника с 0,29 м3/сек, през основен изпускател -  1,50 м3/сек
Яз. „Йовковци” – обем 92,466 млн. м3, приток 5,02 м3/сек, прелива през преливник с 2,297 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Яз. „Копринка“ – обем 130,882 млн. м3, обемът намалява, ВЕЦ „Копринка“ работи с 25,093 м3/сек, през основен изпускател се изпускат 28,7 м3/сек в река Тунджа. Отчетен приток 32,219 м3/сек.
Яз. „Жребчево“ – обем 384,942 млн. м3, задържа обем. Отчетен приток 132 м3/сек., разход 150 м3/сек,
Яз. „Кърджали“ – обем 482,637 млн. м3, не прелива, освобождават през основния изпускател с 575,402 м3. Чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 116,096 м3/сек. Отчетен приток 152,261 м3/сек
Яз. „Студен кладенец“ – обем 371,516 млн. м3, прелива с 190,990 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 137,773 м3/сек. Отчетен приток 177,030 м3/сек.
Яз. „Ивайловград“ – обем 184,577 млн. м3, прелива с 216,250 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 177,388 м3/сек. Отчетен приток 371,113 м3/сек.
Яз. „Ал. Стамболийски“ – обем 207.761 млн. м3, прелива с 14,840 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 30,157 м3/сек.
Яз. „Тракиец“ е с обем 100,400 млн. м3, изравнен е обема на притока и разхода, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,0 м3/сек.
Яз. „Асеновец“ - обем 28,200 млн. м3; прелива с около 2 м3/сек.
Яз. „Георги Трайков“ обем 334,000 млн. м3, прелива с 16,4 м3/сек, през основен изпускател 40 м3/сек. Отчетен приток 43 м3/сек.
Яз. Мандра прелива.
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите „Порой”, „Ахелой”.
 
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
1. В Община Борован, Област Враца
- Яз. „Велчов лъг“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Селския“, общ. Борован не прелива през преливника;
- Яз. „Братковец”, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Яз. „Гарвански геран“, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
- Яз. „Тихов лъг“, общ. Борован прелива през преливника с около 10 см воден стълб.
- Яз. „Гъбов дол“, общ. Борован прелива през преливника с около 10 см воден стълб.
- Яз. „Кореа“, общ. Борован прелива през преливника с около 10 см воден стълб.
- Яз. „Жарковец“, общ. Борован прелива през преливника с около 40 см воден стълб.
-Яз. „Езерска падина“, общ. Борован прелива през преливника.
Нивото на река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца се задържа високо, при което тя протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични нива.
2. В Община Хайредин, Област:
- Яз. „Рогозен-1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 2,5 м³/cек.
-Яз. „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 4,5 м³/cек.
В река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин, област Враца се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации.
3. В Община Криводол, Област Враца
- Яз. „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Яз. „Лесура, общ“. Криводол не прелива през преливника.
- Яз. „Градешница“, общ. Криводол, обл. Враца прелива през преливника. Язовирът е в предаварийно състояние.
4. В Община Враца, Област Враца:
- Яз. „Сухият скът“ е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
За областите Видин и Монтана няма получени сигнали към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 
Поречие р. Вит
С писмо община Плевен уведомява, че от 12.12.2014 г. започва контролирано изпускане на язовир ”Тученица-1”. Водата се провежда безпрепятствено по отвеждащото корито на р. Тученица след язовира.

Поречие Янтра
Област Велико Търново:
Река Голяма река в землището на гр. Стражица, общ. Стражица задържа високо водно ниво, при което реката протича в леглото си.
Река Студена, задържа високо ниво, но не прелива през дигите.
 
Поречие Русенски Лом
Рeка Черни Лом при с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе водното ниво се задържа високо, но протича в речното легло.
Река Бели Лом при с. Нисово, общ. Иваново е с повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
В река Русенски Лом се наблюдава повишено водно ниво. Залети са частично земеделски земи в землищата на с. Божичен и с. Красен, общ. Иваново. Наблюдава понижение на р. Русенски Лом в гр. Русе, общ. Русе.
1. В Община Нови пазар:
-Яз. „Тръница“, с. Тръница, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Яз. „Сечище“, с. Сечище, общ. Нови пазар не прелива през преливника;
- Яз. „Мировци“, с. Мировци, общ. Нови пазар не прелива през преливника.
През изминалото денонощие останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
 
Подробна информация можете да намерите тук.