Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

15.12.2014г.

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 9:00 часа, е следното:
Язовир „Тича“ – обем 319,00 млн. м3, прелива с 23,609 м3/сек., чрез водовземна кула за напояване се изпускат 15 м3/сек.
Язовир ”Камчия” - обем 235,925 млн. м3, прелива с 8,45 м3/сек, през основен изпускател -  13,1 м3/сек.
Язовир „Ясна Поляна” - обем 32,249 млн. м3, прелива през преливника с 0,105 м3/сек, през основен изпускател -  1,50 м3/сек
Язовир „Йовковци” – обем 92,200 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Язовир „Копринка“ – обем 126,616 млн. м3, обемът намалява, ВЕЦ „Копринка“ работи с 25,093 м3/сек, през основен изпускател се изпускат 28,7 м3/сек в река Тунджа. Отчетен приток 21,941 м3/сек.
Язовир „Жребчево“ –  обем 377,469 млн. м3, задържа обем. Отчетен приток 90 м3/сек., разход 150 м3/сек.
Язовир „Кърджали“ –  обем 474,639 млн. м3, не прелива, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 117,109 м3/сек. Отчетен приток 73,729 м3/сек.
Язовир „Студен кладенец“ – обем 376,443 млн., чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 127,814 м3/сек. Отчетен приток 165,935 м3/сек.
Язовир „Ивайловград“ – обем 167,895 млн. м3, прелива с 32,55 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 182,676 м3/сек. Отчетен приток 150,329 м3/сек.
Язовир „Ал. Стамболийски“ – обем 206,833 млн. м3, прелива с 7,370 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 22,745м3/сек.
Язовир „Тракиец“ е с обем 100,000 млн. м3, изравнен е обема на притока и разхода, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,0 м3/сек.
Язовир „Асеновец“ - обем 28,187 млн. м3; не прелива.
Язовир „Георги Трайков“ обем 332,216 млн. м3, прелива с 0,98 м3/сек, през основен изпускател 40 м3/сек. Отчетен приток 43 м3/сек.
Язовир „Мандра“ прелива.
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите ”Порой” и ”Ахелой”.
 
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
В Община Борован, Област Враца:
- Язовир Велчов лъг, общ. Борован прелива през преливника;
- Язовир Селския, общ. Борован не прелива през преливника;
- Язовир Братковец, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Язовир Гарвански геран, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
- Язовир Тихов лъг, общ.Борован прелива през преливника; 
- Язовир Гъбов дол, общ.Борован прелива през преливника; 
- Язовир Кореа, общ.Борован прелива през преливника;
- Язовир Жарковец, общ.Борован прелива през преливника;
- Язовир Езерска падина, общ.Борован прелива през преливника. 
 
Язовирите от община Борован са по поречието на р.Скът, преливат през преливниците с минимални количества и няма получена информация за критични ситуации.
В река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца се наблюдава понижаване на водното ниво. Няма получени сигнали за критични нива.
 
В Община Хайредин, Област Враца:
- Язовир Рогозен-1, общ. Хайредин прелива през преливника с около 1,5 м³/cек.
- Язовир Бързина, общ. Хайредин прелива през преливника с около 2,5 м³/cек.
В река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин, област Враца се наблюдава повишено водно ниво, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации.
 
В Община Криводол, Област Враца:
- Язовир Султански дол, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника.
-Язовир Лесура, общ. Криводол не прелива през преливника.
-Язовир Градешница, общ. Криводол, обл. Враца не прелива през преливника, язовирът е в предаварийно състояние.
 
В Община Враца, Област Враца:
- Язовир Сухият скът е с пуснат сифон – работещ. Язовирът не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 
Поречие Русенски Лом
При река Бели Лом, река Черни Лом и река Русенски Лом  се наблюдава спадане на водното ниво, при което реките протичат в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
През изминалото денонощие останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.  
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива. 
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 15.12.2014 г., спрямо водното ниво към 14.12.2014 г. е следното: 
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
15.12.2014 г. 
 
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
15.12.2014 г.
 
километър
станция
воден стоеж
[cm]
разлика за 24 часа
[cm]
t вода
[°C]
833.60
Ново село
473
-30
6.4
790.20
Видин
550
-20
 
743.30
Лом
558
-10
6.1
678.00
Оряхово
445
-7
6.9
597.50
Никопол
502
-4
 
554.30
Свищов
488
-7
5.7
495.60
Русе
530
-9
5.8
375.50
Силистра
556
+1
5.8
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Подробна информация можете да намерите тук.