Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

15.12.2014г.

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към 16:00  часа, е следното:
 - Яз. „Тича“ – обем 319,00 млн. м3, прелива с 23,609 м3/сек. Чрез водовземна кула за напояване се изпускат 15 м3/сек
- Яз. ”Камчия” - обем 235,925 млн. м3, прелива с 8,45 м3/сек, през основен изпускател -  13,1 м3/сек
- Яз. „Ясна Поляна” - обем 32,249 млн. м3, прелива през преливника с 0,105 м3/сек, през основен изпускател -  1,50 м3/сек
- Яз. „Йовковци” – обем 92,200 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 4,0 м3/сек;
- Яз. „Копринка“ – обем 125,930 млн. м3, обемът намалява, ВЕЦ „Копринка“ работи с 28,700 м3/сек, през основен изпускател се изпускат 25,093 м3/сек в река Тунджа. Отчетен приток 22,033 м3/сек.
- Яз. „Жребчево“ – обем 376,434 млн. м3. Отчетен приток 78 м3/сек., разход 150 м3/сек, 
- Яз. „Кърджали“ – обем 475,108 млн. м3, не прелива, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 2,015 м3/сек. Отчетен приток 45,402 м3/сек 
- Яз. „Студен кладенец“ – обем 377,542 млн., чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 36,712 м3/сек. Отчетен приток 36,712 м3/сек.
- Яз. „Ивайловград“ – обем 166,497 млн. м3, прелива с 27,300 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 180,364 м3/сек. Отчетен приток 99,853 м3/сек.
- Яз. „Ал. Стамболийски“ – обем 206,487 млн. м3, прелива с 5,060 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 20,458 м3/сек.
- Яз. „Тракиец“ е с обем 100,000 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,8 м3/сек.
- Яз. „Асеновец“ - обем 28,187 млн. м3; не прелива.
- Яз. „Георги Трайков“ обем 331,881 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 40 м3/сек. Отчетен приток  27,32м3/сек. 
- Яз. „Мандра“ прелива. 
За осигуряване на свободни обеми се изпускат язовирите „Порой”, яз. „Ахелой”, 
 
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
1. В Община Борован, Област Враца:
- Яз. „Велчов лъг“, общ. Борован не прелива през преливника;
- Яз. „Тихов лъг“, общ.Борован не прелива през преливника; отворен основен изпускател
2. В Община Хайредин, Област Враца
- Яз. „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 2 м³/cек.
В река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин, област Враца водното ниво се е нормализирало, при което реката протича в речното си корито и няма получени сигнали към момента за критични ситуации.
 
В останалите области на територията на БДУВДР - Плевен няма промяна в състоянието на водните обекти, в сравнение с тази от 09:00 ч. на 15.12.2014 г. Водните нива в речните корита и в преливниците на преливащите язовири са с тенденция към понижаване.
Подробна информация можете да намерите тук.