Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

16.12.2014г.

 

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири днес към  09:00  часа, е следното:
Яз. „Тича“ – обем 318.000 млн. м3, прелива с 18.796 м3/сек., чрез водовземна кула за напояване се изпускат 15 м3/сек.
Яз. ”Камчия” - обем 234.500 млн. м3, прелива с 5.1 м3/сек, през основен изпускател -  13,1 м3/сек.
Яз. „Ясна Поляна” - обем 32.227 млн. м3, прелива през преливника с 0.03 м3/сек, през основен изпускател -  1,50 м3/сек.
Яз. „Йовковци” – обем 92,121 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Яз. „Копринка“ – обем 125.587 млн. м3, през основен изпускател се изпускат 27.700 м3/сек в река Тунджа. Отчетен приток 22.550 м3/сек.
Яз. „Жребчево“ – обем 371.559 млн. м3. Отчетен приток 82м3/сек., разход 150 м3/сек.
Яз. „Кърджали“ – обем 475.420 млн. м3, не прелива, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 43.808 м3/сек. Отчетен приток 46.520 м3/сек.
Яз. „Студен кладенец“ – обем 377,542 млн., чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 2.123 м3/сек. Отчетен приток 40.292 м3/сек.
Яз. „Ивайловград“ – обем 161.567 млн. м3, прелива с 9.880 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 183.388 м3/сек. Отчетен приток 65.577 м3/сек.
Яз. „Ал. Стамболийски“ – обем 206.257 млн. м3, прелива с 3.370 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 26.770 м3/сек.
Яз. „Тракиец“ е с обем 99.660 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5.5 м3/сек.
Яз. „Георги Трайков“ обем 333.877 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 40 м3/сек.
За осигуряване на свободни обеми контролирано се изпускат язовирите „Порой“, „Ахелой“, „Асеновец“, „Мандра“.
 
ДУНАВСКИ РАЙОН
Поречие р. Огоста и реки западно от р. Огоста
1. В Община Борован, Област Враца:
- Яз. „Велчов лъг“, общ. Борован не прелива през преливника;
- Яз. „Селския“, общ. Борован не прелива през преливника;
- Яз. „Братковец“, общ. Борован прелива през преливника, отворен основен изпускател;
- Яз. „Гарвански геран“, с. Малорад, общ. Борован прелива през авариен дублиращ преливник, отворен основен изпускател. Язовирът е в предаварийно състояние.
- Яз. „Тихов лъг“, общ.Борован не прелива през преливника; отворен основен изпускател;
- Яз. „Гъбов дол“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Кореа“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Жарковец“, общ. Борован прелива през преливника;
- Яз. „Езерска падина“, общ. Борован прелива през преливника.
Язовирите от община Борован са по поречието на р. Скът, преливат през преливниците с минимални количества и няма получена информация за критични ситуации.
В река Скът при с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца обстановката е нормализирана.
2. В община Хайредин, област Враца:
- Яз. „Рогозен-1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 1 м³/cек, изпуска се през основен изпускател;
- Яз. „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 1 м³/cек, изпуска се през основен изпускател;
Река Огоста при с.Хайредин, община Хайредин, област Враца обстановката е нормализирана.
3. В община Криводол, Област Враца:
- Яз. „Султански дол“, с. Пудрия, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Яз. „Лесура“, общ. Криводол не прелива през преливника.
- Яз. „Градешница“, общ. Криводол, обл. Враца не прелива през преливника, язовирът е в предаварийно състояние.
4. В община Враца, област Враца:
- Яз. „Сухият скът“ е с пуснат сифон – работещ. Язовира не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали в БДУВДР-Плевен към момента за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 
Поречие р. Вит
С писмо община Плевен уведомява, че от 12.12.2014 г. започва контролирано изпускане на язовир ”Тученица-1”. Водата се провежда безпрепятствено по отвеждащото корито на р.Тученица след язовира.
 
Поречие р. Янтра
С писмо „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе уведомява, че от 12.12.2014 г. увеличава контролираното изпускане на язовир „Ястребино” на 10м³/cек. Няма получени сигнали за критични водни нива след язовирната стена.
 
Поречие р. Русенски Лом
При река Бели Лом, река Черни Лом и река Русенски Лом  се наблюдава спадане на водното ниво, при което реките протичат в речното си корито. Няма получени сигнали за критични водни нива.
 
През изминалото денонощие останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
 
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 16.12.2014 г., спрямо водното ниво към 15.12.2014 г. е следното:
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
16.12.2014 г.
 
километър
станция
 
воден стоеж
[cm]
 
разлика за 24 часа
[cm]
 
t вода
[°C]
833.60
Ново село
 
421
 
-52
 
6.2
790.20
Видин
 
506
 
-44
 
743.30
Лом
 
524
 
-34
 
6.0
678.00
Оряхово
 
423
 
-22
 
6.9
597.50
Никопол
 
489
 
-13
 
554.30
Свищов
 
476
 
-12
 
6.0
495.60
Русе
 
520
 
-10
 
5.9
375.50
Силистра
 
551
 
-5
 
5.8
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Подробна информация можете да намерите тук.