Актуална информация от басейновите дирекции и експлоатационните дружества за състоянието на комплексните и значими язовири

19.12.2014г.

         Състояние на водите и водните обекти на територията на страната по данни, получени от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 19 декември 2014 г, 09:00 часа:
 

 

Комплексни и значими язовири

 

  • Язовир „Тича“ – обем 314,600 млн. м3, прелива с 5,8 м3/сек., чрез водовземна кула за напояване се изпускат 15 м3/сек, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 5 м3/сек;
  • Язовир „Камчия” - обем 234,025 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 13,1 м3/сек;
  • Язовир „Ясна Поляна” - обем 32.205 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 1,5 м3/сек;
  • Язовир „Йовковци” - обем 91,834 млн. м3, не прелива, през основен изпускател 4,0 м3/сек;
  • Язовир Копринка“ - обем 123.539 млн. м3. Отчетен приток 17.170 м3/сек, разход 26,370 м3/сек;
  • Язовир „Жребчево“ - обем 362,043 млн. м3. През основен изпускател  се освобождава 92 м3/сек и 1,7 м3/сек - през тунел Кортен за ВЕЦ Караново;
  • Язовир „Студен кладенец“ -обем 380,571 млн., чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 108,372 м3/сек. Отчетен приток 70,051 м3/сек;
  • Язовир „Ивайловград“ - обем 156,551 млн. м3, не прелива, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 185,556 м3/сек. Отчетен приток 175,073 м3/сек;
  • Язовир „Ал. Стамболийски“ - обем 204,995 млн. м3,не прелива, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 23,4 м3/сек. Отчетен приток 19,443 м3/сек;
  • Язовир „Тракиец“  е с обем 98,800 млн. м3, освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5.8 м3/сек;
 
 

ДУНАВСКИ РАЙОН

 

 

Поречие река Огоста и реки западно от Огоста

 

1. В Община Борован, Област Враца:
Няма получени сигнали за критични места по речните течения.
2. В Община Хайредин, Област Враца:
Наблюдава се повишено водно ниво на река Огоста, речното течение протича в речното легло.
- Язовир „Рогозен-1“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,100 м3/cек, изпуска се през основен изпускател;
- Язовир „Бързина“, общ. Хайредин прелива през преливника с около 0,100 м³/cек, изпуска се през основен изпускател;
3. В Община Враца, Област Враца:
- Язовир „Сухият скът“ е с пуснат сифон – работещ.  Язовирът  не прелива през преливника.
В областите Видин и Монтана няма получени сигнали за критични водни нива в реките, протичащи през тях.
 

Поречие река Вит

 

С писмо община Плевен уведомява, че от 12 декември 2014 г. започва контролирано изпускане на язовир „Тученица-1”.  Водата се провежда безпрепятствено по отвеждащото корито на река Тученица след язовира.
 

Поречие река Янтра

 

С писмо „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе уведомява, че от 12.декември 2014 г. увеличава контролираното изпускане на язовир „Ястребино” на 10м³/cек. Няма получени сигнали за критични водни нива след язовирната стена.
 

Поречие на река Русенски Лом и Дунавски добруджански реки

 

При река Бели Лом, река Черни Лом и река Русенски Лом се наблюдават водни нива, при които реките протичат в речните си корита. Няма получени сигнали за критични водни нива.
С писмо „Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав гр. Русе уведомява, че от 19 декември 2014 г.  започва контролираното изпускане на язовир „Бели Лом” с 2,5 м³/cек. Няма получени сигнали за критични водни нива след язовирната стена.
През изминалото денонощие по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от останалите речни течения.
Останалите язовири на територията на БДУВДР - Плевен разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води.
Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 19.12.2014 г., спрямо водното ниво към 18.12.2014 г. е следното:
 
 

Водни стоежи в българския участък на река Дунав
19.12.2014 г.
 

километър
 

станция
 

воден стоеж
[cm]
 

разлика за 24 часа
[cm]
 

t вода
[°C]
833.60
 

Ново село
 

+4
 

6.2
790.20
 

Видин
 

-3
 
743.30
 

Лом
 

-14
 

5.9
678.00
 

Оряхово
 

-17
 

7.2
597.50
 

Никопол
 

-22
 
554.30
 

Свищов
 

-29
 

6.2
495.60
 

Русе
 

-32
 

6.2
375.50
 

Силистра
 

-29
 

6.0
 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Повече информация можете да намерите тук.