Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

29.12.2014г.

По данни, получени в МОСВ от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 29 декември 2014 г., състоянието на водите и водните обекти на територията на страната е следното:

Състояние на комплексните и значими язовири:
Язовир „Тича“ – обем млн. м3;
Язовир  „Камчия” - обем 229,750 млн. м3;
Язовир „Ясна Поляна” - обем 31,545 млн. м3;
Язовир „Студена” - обем 18,939 млн. м3;
Язовир „Йовковци” – обем 90,239 млн. м3;
Язовир „Жребчево“ – обем 335,512 млн. м3;
Язовир „Ивайловград“ – обем 156,702 млн. м3;
Язовир „Ал. Стамболийски“ – обем 197,214 млн. м3
Язовир „Тракиец“ е с обем 95,480 млн. м3
Язовир „Георги Трайков“ обем 304,442 млн. м3;
Язовир „Асеновец” – обем 26,860 млн. м3;
Язовир „Христо Смирненски” – обем 16,136 млн. м3;
Язовир „Огняново” – обем 24,115 млн. м3;
Язовир „Овчарица” – обем 47,136 млн. м3;
 
 

ДУНАВСКИ РАЙОН

По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” в областите на територията на БДУВДР-Плевен няма сигнали за възникнали критични ситуации във водните обекти. Реките протичат в коритата си. Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Водното ниво в река Дунав в българския участък на 29.12.2014 г., спрямо водното ниво към 28.12.2014 г. е следното:
 
  
 
Водни стоежи в българския участък на река Дунав
29.12.2014 г.
 
 
километър
 
станция
 
воден стоеж
[cm]
 
разлика за 24 часа
[cm]
 
t вода
[°C]
833.60
 
Ново село
 
329
 
-20
 
5.2
790.20
 
Видин
 
412
 
+13
 
743.30
 
Лом
 
415
 
+23
 
5.1
678.00
 
Оряхово
 
297
 
+17
 
5.8
597.50
 
Никопол
 
352
 
+8
 
554.30
 
Свищов
 
306
 
±0
 
5.0
495.60
 
Русе
 
333
 
-2
 
5.1
375.50
 
Силистра
 
373
 
-2
 
5.7
 
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите от р. Дунав.
Подробна информация можете да намерите тук.