Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за 2 февруари 2015 г.

02.02.2015г.

         Състояние на комплексните и значими язовири

В Басейнова дирекция Черноморски регион преливат 3 язовира: Камчия, Ясна поляна, Мандра
Язовир „Тича“ – обем 291 млн. м3. Свободен обем – 20,8 млн. м3 . Освобождава се обем само чрез ВЕЦ по 5,0 м3/сек. Спряно по-голямо изпускане заради високи води в реката. Приток 21,0 м3/сек.
Язовир ”Камчия” – прелива с 165 м3/сек, през основен изпускател -  12,4 м3/сек.
Язовир „Ясна Поляна” - прелива през преливника с 14,0 м3/сек през основен изпускател -  1,50 м3/сек.
Язовир „Съединение – обем 8,886 млн. куб. м. Свободен обем – 3,9 млн. куб. м. Изпуска се през основен изпускател 4,0 м3/сек.
Язовир „Георги Трайков“ обем 300 млн. м3. Свободен обем – 29 млн.м3. Не се освобождава обем, поради критично високи води в реката.
Яз. Порой – обем 13,920 млн.м3, свободен обем в язовира – 31 млн.м3. От 1.01.2015 е спряно освобождаване на обем през основен изпускател във връзка с проблемна дига на река Хаджийска в района на с. Тънково. След оттичане на водата ще продължи контролирано освобождаване на обем.
яз. "Ахелой" - обем 10,820 млн.м3, свободен обем в язовира – 1,88 млн.м3. От 01.01.2015 г. е отворен основен изпускател и се изпускат контролирано по 3,0 м3/сек.
Язовир "Мандра" – прелива с 80 см през преливник.
 
В Басейнова дирекция Източнобеломорски район преливат 5 язовира: Асеновец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград
Язовир "Жребчево" – обем 284,752 млн. м3,  свободен обем - 115 248 млн. м3,
разход - 16 ч. х 19 м3/сек и 8 ч. х 2 м3/сек
Язовир „Асеновец“ – прелива с около 2 м3/сек,
Язовир "Малко Шарково" – обем 36 млн. м3. Свободен обем 14 млн. м3. Освобождава се обем през основен изпускател – 3 м3/сек, не по-голямо, поради високи води в реката
Язовир "Домлян" /обем 13,8 млн. м3. Свободен обем 86 млн. м3/, Язовир „Пясъчник» /обем 120,530 млн. м3. Свободен обем 12,3 млн.м3/,  Язовир „Тополница“ /обем 75,020 млн. м3 . Разполага с 58 млн. м3 свободен обем. Приток – 28 м3/сек, разхад – 18,0 м3/сек/, Белмекен, Голям Беглик и Широка поляна, Батак – Без проблеми
Цанков камък - значително се е повишило нивото в язовира и от 17:30 часа на 01.02. са отворени и двата основни изпускателя за освобождаване на обем;
Въча - обем 220,42 млн.м3, повишава се. Свободен обем 5,7 млн.м3. Приток – 314,70 м3/сек, повишава. Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 74,7 м3/сек.
Кричим - обем 19,13 млн.м3. Свободен обем 1,1 млн. м3. Приток – 70,3 м3/сек. Освобождава се обем чрез ВЕЦ – 68,3 м3/сек и чрез основен изпускател – 32 м3/сек.
Предупредена фирмата извършваща строителни дейности в коритото на река Въча, техниката извадена от реката.
Oт 20:00 часа на 01.02. започва контролирано изпускане на яз. Кричим за освобождаване на обем;
Водите от каскада Въча отиват в р. Марица и повишават допълнително нивото.
Язовир „Тракиец“ е с обем 83,6 млн. м3. Разполага с 30,4 млн. м3 свободен обем. Освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,0 м3/сек. Приток – 30 м3/сек
Боровица – прелива с 4 м3/сек
Розов кладенец - е с обем 20,2 млн. м3 – увеличава се с по-малко от 2 см/час. Разполага с 0,2 млн. м3 свободен обем. Реките поддържат високо водно ниво. Съоръженията са в изправност
Язовир „Кърджали“- 6,0 часа: обем 497 млн. м3, чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 156 м3/сек. Отчетен приток 973 м3/сек /намалява/, прелива през преливник с 232 м3/сек.
Язовир „Студен кладенец“ – 6,0 часа: обем 387,7 млн. м3 , прелива през преливник – 1913 м3/сек и   чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 117,19 м3/сек. Отчетен приток 1528 м3/сек – намалява.
Язовир „Ивайловград“ - 6,0 часа : обем 254 млн. м3 , прелива с 1909 м3/сек и чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 252 м3/сек /общо в реката след язовира – 2161 м3/сек – увуличава/. Отчетен приток 2317 м3/сек - задържа.
 
В Басейова дирекция Дунавски район преливат 2 язовира: Среченка бара, Йовковци
Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми
Среченка бара – прелива
Язовир „Йовковци” – прелива през преливник с около 30 см. и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;
Язовир „Ястребино” – обем 50 млн. м3. Свободен обем – 12 млн.м3. Спряно освобождаване на обем, поради високи води в реката.
 
В Басейнова дирекция Западнобеломорски район
Доспат, Студена, Дяково, Пчелина /прелива/ – без проблеми
 
Състояние на речните легла и общинските язовири
Дунавски район
Поречие Янтра
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката към 06.00 часа на 02.02.2015 г. е следната: през изминалото денонощие вследствие падналите валежи във водосборите на реките се наблюдават повишени водни нива, при които речните течения протичат в речните си легла.
Поречие Дунавски добруджански реки
По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” обстановката към 06.00 часа на 02.02.2015 г. е следната:
Област Шумен:
– яз. „Тръница” („Беждене”) в землището на с. Тръница, общ. Нови Пазар не прелива през преливника си. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива. Язовирът е общинска собственост и язовирната му стена не е обявена в предаварийно състояние;
Област Добрич:
– повишаване на водното ниво в дере, приток на р. Добричка, вследствие падналите валежи, при което на места в с. Богданово и с. Опанец, общ. Добричка има наводнени дворове, разположени в ниските части на селата. Река Добричка в гр. Добрич е с повишено водно ниво и към момента протича в речното си легло.
Област Варна
– язовирите по поречието на р. Суха река – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка -1”, ”Николаевка -2”, в общ. Суворово, яз. “Засмяно” и “Ботево”- преливат през преливниците си. Водните обеми ог тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво е на около 3,00 м. от кота преливник. Има наводнени дворове, разположени в ниските части на село Ново Ботево. Язовирите са под постоянно наблюдение, като общинските администрации и органите на РД “ПБЗН”-МВР имат готовност за евентуална евакуация на населението при влошаване на обстановката. Язовир „Одринци” контролирано се изпуска през основния изпускател за освобождаване на ретензионен обем. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
Язовир „Бойка” в поречие р. Русенски Лом контролирано се изпуска през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР-Плевен за критични водни нива.
През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, при което към момента протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.
Няма получени сигнали за критични водни нива по останалите язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР-Плевен.  
Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.
Няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво в река Дунав в българския участък към 6:00 часа на 02.02.2015 г.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
 
Прогноза на нимх:
На 2 февруари - почти без валежи.
Изгледи за 3 и 4 февруари 2015 г. - През нощта срещу вторник на отделни места, главно в Северна и Западна България ще превали слабо - до 3-5 л/кв.м, в североизточните райони е възможно и до към 7-10 л/кв.м. През деня във вторник не се очакват валежи. В сряда - изолирани слаби превалявания - до 5 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в цялата страна се повишиха значително.
В следствие на регистрираните и прогнозирани количества валежи от дъжд и сняг и намалената ретензионна способност на почвата, ще продължи повишението на речните нива в цялата страна, като на отделни места повишенията ще бъдат съществени: За Дунавски басейн – целите водосбори на реките, повишения се очаква за:
·                     Лом;
·                     Огоста;
·                     Скът;
·                     Искър;
·                     Вит;
·                     Осъм;
·                     Янтра;
·                     Русенски Лом;
·                     Добруджанските реки;
Подробна информация можете да намерите тук.