Александрина Тозева от Русе е победител в конкурса за лого на Басейнова дирекция – Плевен

20.06.2013г.

          24-годишната Александрина Тозева от Русе е победителят в конкурса за лого на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен. На второ място журито класира предложението на 26-годишния Симеон Киров от Тутракан, а на трето – на 26-годишният Веселин Денев от Велико Търново. 

19 предложения постъпиха за участие в конкурса за лого на БДУВДР – Плевен. 2 от тях не бяха допуснати до класиране, поради неизпълнение на условията за участие в конкурса – възраст над 26 години и непредставяне на цветен и черно-бял вариант на предложението на лого.

Предвижда се на 1 юли, като част от инициативите на БДУВДР – Плевен за Деня на Дунав, да се проведе официална церемония за награждаване на победителите. Авторът на класираното на първо място лого ще получи преносим компютър. За второ място наградата е фотоапарат, а за трето – електронна книга. Ще бъдат дадени и специални отличия. На церемонията ще бъдат поканени всички участници, чиито предложения бяха допуснати за участие в конкурса за лого.

БДУВДР – Плевен благодари на всички младежи, които се включиха в конкурса и изработиха свое предложение за запазен знак на дирекцията.