БДДР даде предписание на Община Троян за почистване на дере „Аламанка" в урбанизираната територия на града

03.07.2015г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) даде предписание на община Троян да бъде извършено почистване на дере „Аламанка“ в урбанизираната част на града. Предписанието е във връзка с извършена проверка на експерти от дирекция „Контрол“ при БДДР в град Троян на 1 юли.
Констатирано е, че от интензивния дъжд в землището на град Троян на 30 юни са се формирали скатови води и повишен повърхностен отток. Дере „Аламанка", десен приток на река Бели Осъм, зад производствена площадка на троянско предприятие, е с намалена проводимост от единични дървета, храсти, битови отпадъци, паднали клони от дървета. На ляв и десен бряг на дерето има изградени постройки. При създалата се ситуация са наводнени постройките, паднала е едната стена на паянтова постройка. Според информацията, с която разполага БДДР, в землището на Троян реките Бели Осъм, Черни Осъм и Осъм, в периода 29 юни 2015 г. – 1 юли 2015 г., са били с водни нива, при които речните течения са протичали в речните си легла и не са излизали от тях. Изброените обстоятелства, формираните скатови води и повишен повърхностен оток, а не както информираха някои медии – излязла от местното корито река, са причина за нанесените щети.
Предвид констатациите при проверката и с цел несъздаване на подобни ситуации, е дадено предписание на община Троян за почистване на дерето в участъка, намиращ се в урбанизираната територия на града. За изпълнението на предписанието, чиито срок е до края на месец юли, трябва да бъде уведомена БДДР.

 

Галерия