БДДР даде предписание за почистване на р. Искър в района на пътя Мездра – Роман

03.07.2015г.

 

Експерти от дирекция „Контрол“ на Регионалното бюро във Враца на Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършиха проверка на мост на река Искър, обслужващ пътя Мездра – Роман. Съоръжението е между с. Старо село, община Мездра и гара Струпец, община Роман и се намира на границата между двете общини. При извършения оглед е установено, че проводимостта на реката е намалена, като причина за това са задържали се клони, храсти и дървета, наносни отлагания.
Дадено e предписание на администрациите в Мездра и Роман за действия, които ще подобрят проводимостта на реката. До началото на август двете общини трябва да премахнат дърветата от коритото на Искър при посочения мост. Необходимо е община Мездра да почисти наносите след моста – ляв бряг, при спазване на изискванията и сроковете на Закона за водите.

 

Галерия