БДДР и РИОСВ - Монтана извършиха проверка по сигнал за нефтено петно по Дунав в района на Видин

15.01.2016г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана извършиха проверка по сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано на 15 януари в района на Речна гара - Видин. Сигналът е подаден чрез телефон 112. Според първоначалната информация, петното е с ниска плътност.

При извършения оглед в периметъра между километри 793 и 789 е установено, че петното е с ширина около 50 метра, разпокъсано, с ниска плътност, без миризма с вероятен източник - изпуснати трюмни води от преминаващ кораб.

При извършен в последствие оглед на реката преди град Лом не е установено замърсяване на водата с нефтопродукти. Взети са две проби от водата и са извършени експресни анализи за кислородното съдържание на водата, електропроводимост, температура и pH. Стойностите на тези показатели са сравними със стойностите на показателите от извършвания ежемесечен контролния мониторинг на река Дунав. Взета е проба за анализ по показатели нефтопродукти, общ органичен въглерод и ХПК. Резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.

Своевременно са информирани Изпълнителна агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителна агенция ”Морска администрация“, като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.

БДДР и РИОСВ – Монтана ще продължат действията си във връзка с възникналата ситуация, съгласно правомощията си.