БДДР и РИОСВ - Плевен организират образователни инициативи за Деня на Земята

19.04.2019г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен ще отбележат Деня на Земята 22 април с образователни инициативи.

На 22 април ученици от Средно училище „Христо Смирненски“ ще гостуват в Информационния център на БДДР. На следващия ден - 23 април, в СУ „Иван Вазов“ ще има образователна дискусия на тема „В природата нищо не съществува само“. 

В рамките на кампанията за Деня на Земята се предвижда почистване в „Кайлъка“ с възпитаници на Начално училище „Христо Ботев“.
По традиция, 22 април ще бъде отбелязан в Общинския център за извънучилищни дейности в село Байкал

Чрез тазгодишното мото на кампанията за Деня на Земята „В природата нищо не съществува само“ се акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота. Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения, които все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена.

Денят на Земята се отбелязва от 1970 година най-напред в САЩ.
В проявите на първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети закони за чист въздух и чиста вода на САЩ.
Всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.