БДДР и РИОСВ – Плевен провериха сигнал за замърсяване на Осъм при Черквица

14.10.2016г.

 

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен провериха сигнал за замърсяване на река Осъм в района на  Черквица, община Никопол. Сигналът е получен в късния следобед на 13 октомври чрез телефон 112.  Според първоначалната информация в сигнала, река Осъм е мътна и побеляла на около 300 метра преди вливането й в Дунав. 

В момента на проверката не е констатирано видимо замърсяване на река Осъм в посочения в сигнала участък. При извършения оглед не е установено заустване на отпадъчни води от дейността на намиращо се в района предприятие за хартия. Проверката е извършена в присъствието на подателя на сигнала.  

От Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда са взети проби за анализ на водата от река Осъм от посечения в сигнала участък.