БДДР и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал изпускане на наносни води в р. Ботуня

30.09.2016г.

Експерти от БДДР – Плевен и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал, подаден на 29 септември 2016 г. в 16.26 часа, от кмета на село Ботуня за „изпускане на наносни води от ВЕЦ, намиращ се в землището на с. Ботуня, общ. Криводол.“

При проверката беше констатирано, че МВЕЦ „Луна” е с пломбиран в отворено положение дънен промивен савак на основния изпускател на водохващането на 80% . Пломбата беше поставена през миналата седмица при проверка от БДДР – Плевен и РИОСВ - Враца, след сигнал за замътняване на реката от 23 септември 2016 г. При това положение р. Ботуня протича свободно през отвора на савака.

Извършена е проверка и на втората централа в района – МВЕЦ „Ботуня“. Установено е, че по време на проверката МВЕЦ-ът не работи. Констатирано е, че е осигурено протичането на вода през рибния проход, което осигурява минимално водно количество в коритото на р. Ботуня за функционирането на екосистемите.

МВЕЦ „Ботуня” работи на прекъснат режим, като съгласно дадено от БДДР предписание, при всяко пускане в работен режим на централата следва да бъде уведомяван по телефона кметът на село Ботуня. При извършения оглед е установено, че след водохващането и след изтичалото на МВЕЦ „Ботуня” няма видими следи от тиня и наноси.