БДДР и РИОСВ – Враца извършиха проверка по сигнал от кмета на Ботуня

21.10.2016г.

Експерти от БДДР – Плевен и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал, подаден на 20 октомври 2016 г. от кмета на с. Ботуня. В сигнала се посочва, че в р. Ботуня няма вода.

Проверени са двете водноелектрически централи в района на Ботуня. Към момента на проверката е установено, че в речното корито протича водно количество. Констатирано е че р. Ботуня протича свободно през отвора на савака на МВЕЦ „Луна” и не е нарушена пломбата, поставена в края на септември от БДДР. Чрез тази мярка се гарантира свободното протичане на вода.

При проверката на другата централа – ВЕЦ „Ботуня“ е установено, че е осигурено протичането на вода през рибния проход и водно количество в коритото на р. Ботуня за функционирането на екосистемите. МВЕЦ „Ботуня” работи на прекъснат режим, като съгласно дадено от БДДР предписание, при всяко пускане в работен режим на централата следва да бъде уведомяван по телефона кметът на с. Ботуня.