БДДР извърши проверка по сигнал за нефтено петно по Дунав

04.09.2015г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извърши проверка по сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано около обяд на 4 септември от представители на Гранична полиция при километър 765, в района на Арчар. Според първоначалната информация, петното не е с голяма плътност и вероятно се касае за изпуснати трюмни води от преминаващ кораб.
Представители на БДДР – изнесено работно място във Враца извършиха проверка в района и пробонабиране, съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС – Монтана и с Гранична полиция. При огледа на района е установено, че петното е с приблизителна дължина около 3 километра, ширина – около 500 метра и с ниска плътност. В участъка между километри 751 и 748, са взети проби от водата. Направени са експресни анализи за кислородното съдържание на водата, електропроводимост, температура и pH. Стойностите на изследваните показатели са сравними със стойностите от извършвания ежемесечен контролен мониторинг на река Дунав. Взета е проба за анализ по показатели нефтопродукти, общ органичен въглерод и БПК5. Резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.
Информирани са Изпълнителната агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителната агенция ”Морска администрация“, като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.
БДДР ще продължи действия във връзка с възникналата ситуация, съгласно правомощията си.