БДДР извърши проверка по сигнал за нефтено петно по Дунав

20.09.2015г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извърши проверка по сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано сутринта на 20 септември от представители на Гранична полиция при километър 789, в района на пристанище Видин. Според първоначалната информация, петното не е с голяма плътност и вероятно се касае за изпуснати трюмни води от преминаващ кораб извън територията на Република България.

Представители на БДДР – изнесено работно място във Враца извършиха проверка и пробонабиране в района, съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС – Монтана и с Гранична полиция. При огледа на района е установено, че петното е разпокъсано и не е с голяма плътност; с приблизителна дължина около 3 километра, ширина – около 200 метра. В участъка между километри 758, 757 и 756, са взети проби от водата. Направени са експресни анализи за кислородното съдържание на водата, електропроводимост, температура и pH. Стойностите на изследваните показатели са сравними със стойностите от извършвания ежемесечен контролен мониторинг на река Дунав и са нормални за сезона. Взета е проба за анализ по показатели нефтопродукти, общ органичен въглерод и БПК5. Резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.

Информирани са Изпълнителната агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителната агенция ”Морска администрация“, като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.
БДДР ще продължи действия във връзка с възникналата ситуация, съгласно правомощията си.