БДДР извърши проверка по сигнал за нефтено петно по Дунав при Свищов

15.07.2015г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извърши проверка след получен сигнал за нефтено петно по река Дунав в района на Свищов, при километър 554. В проверката участваха представители на РИОСВ – Велико Търново. На Регионалната лаборатория - Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда се възложи пробонабиране, което бе извършено по време на проверката.

При огледа на място е установено, че петното вероятно е от трюмни води.

Своевременно са информирани Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителната агенция „Морска администрация”. Поддържа се връзка с двете администрации като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.

Съгласно правомощията си БДДР ще продължи действия във връзка с възникналата ситуация.