БДДР извърши проверка по сигнал за нефтено петно по Дунав в района на Видин

15.03.2019г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извърши проверка по сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано от Гранична полиция през вчерашния ден в района на Дунав мост – 2. Сигналът е постъпил в РИОСВ – Монтана и се посочва, че е забелязана тясна ивица с кафяв цвят, с дължина няколкостотин метра, с предполагаем източник – трюмни води.

Своевременно е организирана проверка на място от експерти на БДДР и пробонабиране с Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда.

Извършен е обход и оглед на р. Дунав от речен километър 796 до 775 и обратно, в близост до десен бряг и талвег на реката. При извършения оглед не е констатирано наличие на оцветяване на водите на реката в кафяв цвят и видими следи от нефтопродукти.

Взета е проба от водата и на място е извършен експресен анализ на показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост. Получените резултати от експресните анализи съответстват на изискванията за добро състояние на водите на река Дунав. Стойностите на показателите са съизмерими с измерваните до момента и са характерни за сезона.

Ще бъде извършен анализ за наличие на нефтопродукти, като резултатите ще са готови през следващата седмица.