БДДР обявява конкурс по документи за назначаване на експерти по граждански договор за срок до 30.11.2018г. за изпълнение на дейности по обработка и структуриране на информация от дейността на Дирекцията

10.08.2018г.

 

Изисквания към кандидатите:Компютърна грамотност -  Много добро познаване и умения за работа с MS Excel, познаване на MS Access. Умения за работа с ГИС са предимство.

Документи за кандидатстване:   Заявление в свободна форма със задължително посочен телефон за контакт; автобиография, копие на документ за завършено образование; други документи по преценка на кандидата.

Подаване на документи : кандидатите подават посочените документи  по ел. поща на БДДР Плевен или в Деловодството на БДДР,  в гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Срок за подаване на документите: 17.08.2018г.