БДДР получи почетен плакет на град Мизия

27.11.2018г.

Инж. Петър Димитров, директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), получи от д-р Виолин Крушовенски почетен плакет на град Мизия. Отличието се дава за институционална подкрепа при овладяване последствията от наводнението през 2014 г.

Плакетът беше връчен по време на първата от поредицата работни срещи във връзка с прилагането и актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), които организира БДДР през настоящата седмица. Една от целите на срещите е да бъдат обсъдени предстоящите съвместни действия до 2021 г. в процеса на актуализация на ПУРН, както и подобряване на координацията между отговорните институции по прилагане на плана.

На 28 и 30 ноември в зала „Гена Димитрова“ в Плевен ще бъдат проведени следващите работни срещи.

Галерия