БДДР провери сигнал за нефтено петно по Дунав в района на Видин

13.10.2015г.

Басейновата дирекция „Дунавски район“ (БДДР) провери на 13 октомври сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано от екипаж на катер на Гранична полиция при километър 805, в района на Видин. Проверката е извършена съвместно с Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда.

При направения оглед е установено, че петното е разпокъсано и с ниска плътност, вероятно е от трюмни води на преминаващ кораб. Взети са две проби от водата – при километър 800 и километър 799. Направени са експресни анализи за кислородното съдържание на водата, електропроводимост, температура и pH. Стойностите на изследваните показатели са сравними със стойностите на показателите от извършвания ежемесечен контролен мониторинг на река Дунав. Взета е проба за анализ по показатели нефтопродукти, общ органичен въглерод и БПК5. Резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.

Своевременно са информирани Изпълнителна агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителна агенция ”Морска администрация“, като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.