БДДР с акция за почистване за Деня на водата

26.03.2024г.

Служители на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) почистиха бреговете на река Лява Видима, град Априлци, като част от инициативите, посветени на Деня на водата.

Посланието на акцията е отпадъците да се изхвърлят само на определените места, за да не се замърсяват повърхностните и подземните води и околната среда, като цяло.

През 2024 г. темата на Световния ден на водата беше „Използвайте водата за мир“, а заглавието на Доклада за развитие на световните води е „Използване на водата за мир и просперитет“. Кампанията за Деня на водата е  „Вода за мир“. В рамките на кампанията се проведоха различни инициативи, посветени на опазването на водата – акции за почистване, открити уроци, дискусии и др.