БДДР участва в инициативата „Да изчистим България заедно“

15.09.2017г.


Екипът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) ще участва в кампанията на  бТВ „Да изчистим България заедно”, на която Министерството на околната среда и водите е основен партньор. На 16 септември експертите от офиса на БДДР в Плевен ще почистват в „Кайлъка“ – участък от едноименния хотел към язовирите. В инициативата за почистването на парка край Плевен се включват Областната администрация, общината, РИОСВ и други плевенски институции. Експертите от изнесените работни места на БДДР в София, Враца, Велико Търново и Русе ще се присъединят към инициативи за почистване по места.

Събраните по време на кампанията отпадъци ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа. Както и досега, за депонираните отпадъци на 16 и 17 септември няма да се дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Основната цел на кампанията „Да изчистим България заедно” е да апелира за отговорно отношение към околната среда.