БДДР възложи тридневен мониторинг на водите на Тимок при Брегово

13.03.2018г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) възложи да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Мярката е във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово и изпратен сигнал от Общината с искане за вземане на проби.

От Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда ще изследват над 15 показатели, сред които разтворен кислород, ХПК, БПК, PH, съдържание на тежки метали и други.

Експертите на БДДР ще извършат анализ и ще информират за резултатите от пробите.