БДДР връчи акта на собственика на МВЕЦ „Луна“

06.10.2016г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ връчи акт на собственика на МВЕЦ „Луна“, предизвикал екокатастрофа в река Ботуня. За нарушението се прилага цялата строгост на Закона за водите. С връчването на акта започва да тече тридневния срок за възражения по него. БДДР предприема и законовите действия за отнемане на издаденото разрешително за водовземане на МВЕЦ-а. 500 000 лева е глобата, която налага РИОСВ – Враца. 

На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало над централата, чрез отваряне на дънен савак. В резултат на това, огромно количество тиня се оттича в реката и причинява задушаване на рибата. Тези констатации бяха потвърдени и при проверка на БДДР. От РИОСВ – Враца беше дадено предписание да се почисти терена от тинята с цел създаване на условия за възстановяване на екосистемите. При проверка на 23 септември БДДР – Плевен постави пломба на савака в отворено положение за осигуряване непрекъснатост на реката. При последваща проверка се констатира, че не е нарушена целостта на пломбата и река Ботуня протича свободно през дънния отвор.