БДУВДР – Плевен подготвя заседание на Басейнов съвет

26.10.2012г.

 

Започна подготовката на заседание на Басейновия съвет в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен). Заседанието е насрочено за 6 ноември и ще се проведе в дирекцията на БДУВДР в Плевен.
Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която има за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му, са регламентирани от правилник. Със заповед на директора на съответната Басейнова дирекция се определя поименно титулярен и резервен състав на участниците в съответния съвет.
БДУВДР – Плевен вече изпрати до всички членове заповедта за насрочване на заседанието на съвета на 6 ноември. Мандатът на Басейновия съвет е 5-годишен, като в момента е вторият мандат. При промяна на статута на някой от членовете на съвета, в едномесечен срок се уведомява директорът на Басейновата дирекция и се предлага промяна в поименния списък. В случай на отсъствие на член от титулярния състав на Басейновия съвет, той се представлява от определения заместващ го резервен член.
В състава на съвета към БДУВДР – Плевен са представители на областните и общинските администрации за контролираната от Дирекцията територия, регионални структури на Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи, ВиК дружества, Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми, неправителствени организации и други.