БДУВДР – Плевен публикува документите във връзка с решение за промяна в обществена поръчка

04.03.2013г.

 

Публикувани са документите във връзка решение за промяна по обявена от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен обществена поръчка, с предмет „Избор за звено за външна техническа помощ към екипа за управление и изпълнение на проекта „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.

 Документите, включени в обществената поръчка, са изготвени и публикувани в страницата на БДУВДР – Плевен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Промяната в заданието за обществената поръчка се прави с цел прецизиране на някои технически подробности.

Пълният комплект документи може да бъде намерен в страницата на БДУВДР – Плевен, раздел „Профил на купувача” или на следния линк - http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/op-izbor-na-zveno-za-vanshna-tehnicheska-pomosht/dokumentaciia-saglasno-reshenie-za-promiana/.