Българският Младежки воден парламент проведе Подготвителна младежка среща в Природен парк „Витоша”

09.07.2012г.

 

На 05, 06 и 07 юли в Природен парк „Витоша” се състоя Подготвителна среща на Българския младежки воден парламент (МВП). В подкрепа на дейностите му участие взеха и експерти от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – гр. Плевен. Целта на работната среща бе да извърши предварителна организация за провеждането на „Екологично училище” в Национален парк Пирин (1 – 5. 08.2012г.)по проект, финансиран от ПУДООС, и Втора Парламентарна сесия на МВП в Каварна (15 – 18.10. 2012г). Президентът на Младежкия воден парламент Станимира Велева приветства присъстващите и представи новите членове на фондацията.Бяха представени и основните насоки и цели на Декларацията, приета от Световния Младежки воден парламент в Марсилия.
По време на дискусиите представителите на общо 8 училища от цялата страна, 2 от които от района на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, обмениха ценен опит и идеи за организирането на бъдещи инициативи с екологична насоченост. В края на работната среща, всички участници имаха възможност да се запознаят с биоразнообразието и водите на Природен парк „Витоша”.
 

 

Галерия