Басейнова дирекция „Дунавски район” е домакин на двудневна среща по проект WATER

27.05.2015г.

         На 27 и 28 май Басейнова дирекция „Дунавски район” ще бъде домакин на работна среща по проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав“ (WATER), финансиран от Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

През първия ден проектътще бъде презентиран пред представители на областните и общинските администрации от националния обхват на Програмата за трансгранично сътрудничество. Те ще се запознаят с целите на проекта и постигнатите резултати, общите действия и оборудването за мониторинг на водите на река Дунав, както и общата система за прогнозиране и разпространение на информация.
През втория ден на работната среща партньорите ще обсъдят действия във връзка с приключването на проекта.
Целта на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав“ (WATER) е компетентните институции от България и Румъния да усъвършенстват дейностите по мониторинг на река Дунав, процедурите си за действие в случай на инцидентни замърсявания и да подобрят взаимодействието си с местните органи.
13 са партньорите по проекта от двете страни, с водещ Министерството на околната среда и климатичните промени на Румъния. От българска страна основни са Министерство на околната среда и водите, съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район”.
 
Подробна информация за проект WATER можете на намерите тук