Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г.

15.12.2022г.

На основание чл.146т, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.146р, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Проектът е публикуван на 15 декември 2022 г. на интернет страницата на дирекцията, в раздел Управление на водите - План за управление на риска от наводнения 2022-2027. За директен достъп до документа моля натиснете тук

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикувания проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление могат да бъдат изпращани на адрес: ул.„Чаталджа“№ 60, п.к 1237, както и на e-mail: dunavbd@bddr.bg.

Крайният срок за представяне на становища по документа е 10 септември 2023 г.