Басейнова дирекция „Дунавски район“ сезира прокуратурата за мъртвата риба в р. Ботуня

19.09.2016г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“(БДДР) сезира Районната прокуратура във Враца за наличието на мъртва риба в река Ботуня. Това стана след проверки от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен по повод сигнал за замърсяване на реката от МВЕЦ „Луна“.

На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало над централата, чрез отваряне на дънните саваци. В резултат огромно количество тиня се оттича в реката и причинява задушаване на рибата. Тези констатации се потвърждават и от експертите на БДДР – Плевен.

Санкции на ВЕЦ-а ще бъдат наложени както за нарушения на Закона за опазване на околната среда (от РИОСВ – Враца), така и  по Закона за водите (от БДДР-Плевен).