Басейнова дирекция – Плевен отбеляза 10-годишен юбилей

19.12.2012г.

 

С тържествен Басейнов съвет отбеляза 10 години от създаването си Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен. Конферентната зала на хотел „Ростов” беше изпълнена с гости, колеги и приятели, дошли да уважат празника.
Кратка равносметка на дейността през тези десет години направи директорът на БДУВДР – Плевен Румен Пенков. В обръщението си г-н Пенков благодари за професионалната работа на всички настоящи и бивши служители на Басейнова дирекция – Плевен, допринесли за утвърждаването й като държавна институция. Както досега, така и в бъдеще, БДУВДР – Плевен ще продължи да подкрепя инициативите и проектите на областни администрации, общини, ВиК дружества, подчерта г-н Пенков. Също така ще продължава да работи в добро сътрудничество с РИОСВ, регионални структури на министерства, фирми и граждани.
Специален гост на Тържествения Басейнов съвет беше областният управител на Плевен Иван Новкиришки. В своето обръщение г-н Новкиришки посочи, че и в бъдеще ще се разчита на експертната помощ на Басейнова дирекция – Плевен, особено при промените, които се очакват, във ВиК сектора. Областният управител подчерта, че в духа на коментираната през последните месеци децентрализация на държавни учреждения, чрез избирането на Плевен за административен център на Басейнова дирекция, такава е извършена още преди 10 години.
Емоционална разходка през годините предложи на гостите първият директор на БДУВДР – Плевен инж. Цветанка Димитрова. Подробно беше разказано за първите стъпки в създаването на БДУВДР – Плевен – как са назначени първите служители, къде е бил първия дом, кои са били първите отговорности и задачи.
Веселка Павлова, директор на дирекция „Планове и разрешителни” представи пред гостите какви са ежедневните предизвикателства, с които се сблъсква екипът на БДУВДР – Плевен. Румелия Петрова, началник отдел „Планове за управление” запозна гостите с бъдещите задачи и отговорности, които очакват екипа на Басейнова дирекция – Плевен.
И като на рожден ден, на края първият директор на БДУВДР – Плевен Цветанка Димитрова и настоящият – Румен Пенков тържествено разрязаха голяма торта, с пожелание за ползотворна работа поне и през следващите десет години.
По повод юбилея, поздравителни адреси бяха получени от Министерство на околната среда и водите, Асоциацията на ВиК дружествата, Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район, РИОСВ – Русе, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Шумен. Специални поздравления бяха поднесени от ИАОС, ПУДООС, Басейнова дирекция – Пловдив.

Галерия