Басейнова дирекция – Плевен с номинация за „Златен ключ”

26.09.2013г.

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен е номинирана за наградата „Златен ключ” в категория „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за гражданите”.

Мотивите за номинацията са нововъведенията, които извърши БДУВДР – Плевен през тази година, свързани с прилагането на Закона за достъп до информация. В интернет страницата на Дирекцията, на видно място, беше създадена специална секция, в която подробно е разписана процедурата по предоставяне на информация. На същото място са публикувани и регистри, от които може да се проследи развитието по всяко едно заявление по реда на горепосочения закон. 

За единадесети път „Програма Достъп до Информация” (ПДИ) ще връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация. Така ПДИ отбелязва 28 септември – Международният Ден на правото да знам. Целта на ежегодните награди е да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация, да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото, да се посочат институциите, които грубо нарушават правото на достъп до информация.