Басейнова дирекция проверява сигнал за нефтено петно по Дунав в района на Лом

10.12.2018г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извърши проверка по сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано през уикенда между Арчар и Лом.

Извършен е оглед в района на Лом, при който е установено наличие на разпокъсани петна в реката с ниска плътност, образуващи тънък филм на водната повърхност.

От Регионалната лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда са взети 3 проби от водата. На място е извършен експресен анализ по показателите за рН, разтворен кислород и електропроводимост.

Получените резултати от експресните анализи съответстват на изискванията за добро състояние на водите на река Дунав. Стойностите са съизмерими с наблюдаваните до момента и са характерни за сезона.

Взетите проби ще бъдат анализирани и по показателите за наличие на нефтопродукти, общ органичен въглерод и ХПК. Резултатите ще са готови през следващата седмица.

БДДР ще продължи действията по случая според правомощията си.