Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район - гр. Плевен публикува Проект на Предварителната оценка на риска от наводнения

06.02.2012г.

 

 

На основание чл.146 а от Закона за водите и Директива 2007/60/ЕО, Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен разработи Проект на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) в Дунавски район за басейново управление.
Пълният текст на Доклада от ПОРН и приложенията към него (публикувани на 06.02.2012 г.) може да намерите тук: Проект на ПОРН в Дунавски район

Хартиено копие на Проекта на ПОРН е на разположение на заинтересованите лица в централния офис на Дирекцията в гр.Плевен
 

ПОРН за Дунавския басейн е на разположение на всички заинтересовани страни и широката общественост за обсъждане, становища, препоръки и предложения за срок от два месеца – до 10.04.2012 г. Получените предложения, забележки и препоръки ще бъдат взети под внимание при изготвяне на окончателен вариант на ПОРН.


Вашите въпроси, препоръки и предложения може да изпращате по предпочитан от Вас начин:
по пощата: на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
по електронна поща : на адрес dunavfloоd@bddr.org
чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

                       
 

Галерия